Home / ข่าวสารและบทความ / ตู้แช่นมแม่

ตู้แช่นมแม่

ตู้แช่นมแม่ และวิธีการเก็บรักษานมแม่

            ควรเก็บน้ำนมใส่ขวดนมหรือถุงเก็บน้ำนม เขียนวันที่ เวลาที่ปั้มนมไว้ และควรแบ่งปริมาณน้ำนมให้พอดีกับมื้อหนึ่งที่ให้ทารก ในกรณีที่ต้องนำน้ำนมมาให้ทารกที่รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล ควรเขียนชื่อ-สกุลของทารก วันที่ เวลา ปริมาณน้ำนม ติดที่ขวดนมหรือถุงเก็บน้ำนมให้ชัดเจน การเก็บน้ำนมในแต่ละครั้ง ต้องแยกขวดหรือถุงเก็บน้ำนม วิธีการนำน้ำนมออกจากเต้านมอาจใช้วิธีบีบน้ำนมออกจากเต้าด้วยมือ หรือการใช้เครื่องปั้มนม ซึ่งมีข้อแนะนำดังนี้

 1. ล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำและสบู่
 2. เตรียมขวดนมที่สะอาดปราศจากเชื้อ ถุงเก็บน้ำนมแม่
 3. หามุมสงบนั่งสบายผ่อนคลาย จะช่วยให้การหลั่งของน้ำนมดีขึ้น
 4. จัดเรียงลำดับการบีบน้ำนมก่อนหลัง เพื่อสะดวกในการน้ำมาใช้

ระยะเวลาการเก็บรักษานมแม่

 1. อุณหภูมิห้อง(27-32 องศาเซลเซียส) เก็บได้นาน 3-4 ชั่วโมง
 2. อุณหภูมิห้อง(16-26 องศาเซลเซียส) เก็บได้นาน 4-8 ชั่วโมง
 3. อุณหภูมิห้อง(15 องศาเซลเซียส) เก็บได้นาน 24 ชั่วโมง
 4. ตู้เย็นช่องธรรมดา (0-4 องศาเซลเซียส) เก็บได้นาน 3-5 วัน และควรเก็บในด้านในสุดของตู้เย็น
 5. ช่องแช่แข็งตู้เย็นแบบประตูเดียว (-15 องศาเซลเซียส) เก็บได้นาน 2 สัปดาห์
 6. ช่องแช่แข็งตู้เย็นแบบประตูแยก (-18 องศาเซลเซียส) เก็บได้นาน 3-6 เดือน
 7. ช่องแช่แข็งเย็นจัด ตู้เย็นชนิดพิเศษ ตู้แช่นมแม่ (-20 องศาเซลเซียส) เก็บได้นาน 6-12 เดือน
 8. ไม่ควรเก็บน้ำนมไว้ที่ประตูตู้เย็น
ตู้แช่นมแม่
กราฟแสดงอุณหภูมิตู้แช่นมแม่ร้านไทยคูล

การนำนมแม่ที่แช่เย็นออกมาจากตู้แช่นม

 1. เมื่อต้องการน้ำนมแม่ที่แช่แข็งมาใช้ ให้นำลงมาแช่ในตู้เย็นช่องธรรมดาล่วงหน้า 1 คืน และสามารถเก็บได้ 24 ชั่วโมง ไม่ควรนำนมแม่ที่ละลายแล้วไปแช่แข็งอีก
 2. นมที่ละลายแล้วแต่ไม่ได้ใช้ ควรรีบนำกลับไปแช่ตู้เย็นทันที สามารถเก็บได้ 4 ชั่วโมง หากวางไว้อุณหภูมิห้องสามารถเก็บไว้ไม่เกิน 1 ชั่วโมง
 3. ในกรณีต้องการอุ่นนมแม่ ไม่ควรนำเข้าไมโคเวฟหรือใช้น้ำร้อนจัด แต่ควรแช่ในน้ำอุ่นเพื่อไม่ให้คุณค่าของน้ำนมนั้นเสียไป

ข้อแนะนำ

 1. เพื่อให้การเก็บน้ำนมเป็นไปตามมาตรฐาน ควรมีเทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิตู้เย็น
 2. ตู้เย็นที่ใช้เก็บรักษาน้ำนมแม่ ควรแยกจากการเก็บสิ่งของอื่นๆ
 3. ลักษณะน้ำนมแม่ที่ไม่ควนนำมาใช้ คือมีลักษณะที่คล้ายกับนมที่บูดเสียทั่วไป เช่น ชิมแล้วมีรสเปรี้ยว มีกลิ่นบูด มีลักษณะเหนียวเป็นยาง

 

ที่มาเอกสารอ้างอิง : เรียบเรียงโดย คุณปัทมนันท์ นันโท   

                                  ผู้ทบทวน คุณ ปวินทรา หะริณสุต สมนึก

 

 

Top